Wiedza. Kontrola. Oszczędzanie.

Orbitile tworzy narzędzia umożliwiające zdalne monitorowanie rozległych obszarów i infrastruktury

What we do

Proponujemy radykalne obniżenie kosztów kontroli, poprawę jej terminowości, przejrzystości i porównywalności w czasie.

Zdjęcia satelitarne

Monitoring opieramy przede wszystkim o technologię satelitarną. Nasz system zasilamy także dodatkowymi informacjami, w zależności od potrzeb branży.

AI i automatyzacja

Wykorzystujemy algorytmy AI, aby dostarczyć rzetelne i wiarygodne informacje oraz analizy danych zawsze na czas, niezależnie od sytuacji zewnętrznej.

Przyjazne aplikacje na każde urządzenie

Umożliwiamy łatwy dostęp, wyszukiwanie i raportowanie kluczowych wyników. Dajemy też możliwość zapisywania informacji o akcjach i decyzjach, w dowolnym miejscu i czasie.

Our products

Energetyka, kolej, drogi

Monitorowanie rozległej infrastruktury

 • Obniżamy koszty kontroli infrastruktury, szczególnie na terenach trudno dostępnych;
 • Kontrolujemy rozrost drzew w okolicach linii energetycznych, trakcji kolejowych oraz dróg;
 • Wskazujemy miejsca przekraczania przez drzewa buforów bezpieczeństwa i nadajemy im priorytety pilności wycinki;
 • Przeciwdziałamy awariom.

Rolnictwo

Kontrola użytkowania ziemi w dzierżawie lub w okresie po sprzedaży

 • Znacznie ograniczamy konieczność kontroli „na miejscu”, dzięki czemu obniżamy koszty procesu;
 • Weryfikujemy zgodność użytkowania ziemi z celem dzierżawy lub sprzedaży;
 • Wykrywamy dzikie zakrzaczenia i zadrzewienia;
 • Sprawdzamy terminowe koszenie łąk i usunięcia zieleni;
 • Weryfikujemy uprawę i ugorowanie.

Ubezpieczenia

Likwidacja szkód w ubezpieczeniach rolnych

 • Kontrolujemy 100% ubezpieczonego majątku;
 • Oceniamy skutki złego przezimowania na ubezpieczonych polach;
 • Ograniczamy wyłudzenia odszkodowań. Odróżniamy faktyczne straty od fragmentów pola, które już na jesieni były mało produktywne;
 • Uniezależniamy przeprowadzenie kontroli od warunków zewnętrznych, w tym dostępności likwidatorów szkód czy ograniczeń epidemiologicznych.

Korzyści dla Twojej firmy

WIEDZA

Aktualna wiedza o stanie całości majątku, w tym możliwość analiz archiwalnych

podstawa do usprawnienia procesów decyzyjnych

reagowanie na zagrożenia wtedy (i tylko wtedy) kiedy się pojawiają

OSZCZĘDNOŚĆ

Znacząca redukcja kosztów finansowych i środowiskowych kontroli „na miejscu”

zadowoleni szefowie i właściciele

więcej środków na inne projekty

CYFRYZACJA

Uporządkowane dane o procesie w jednym przyjaznym systemie dostępnym z każdego miejsca

zatrzymywanie kluczowej wiedzy w firmie

sprawne wdrażanie nowych pracowników

Zespół Orbitile

Dr Urszula Starakiewicz-Krawczyk

Dyrektor Zarządzająca. Mówi językiem biznesu, ale świetnie komunikuje się także z naukowcami i programistami. Efektywnie łączy różne środowiska, co sprzyja tworzeniu innowacyjnych produktów odpowiadających na realne potrzeby rynkowe. Ma talent do znajdowania współpracowników i nawiązywania kontaktów.

Dr hab. inż. Przemysław Kupidura, prof. PW

Dyrektor ds. Badań i Rozwoju – Profesor i wieloletni wykładowca na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, twórca licznych ekspertyz dla biznesu i administracji, szkoleniowiec i popularyzator nauki.

Piotr Krawczyk

Dyrektor ds. Technologii – Doświadczony programista i technologiczny lider projektów z ponad 10-letnim doświadczeniem w obszarze ubezpieczeń. Odpowiedzialny w Orbitile za budowanie architektury produktów i opracowywanie strategii technologicznego rozwoju spółki. Twórczo wspomaga proces modelowania.

Contact us